Om oss

Du är här:

Vår affärsidé: Vi är en konsultfirma som vill göra samhället tillgängligt för alla och driver därför olika projekt där vi designar och erbjuder produkt- och tjänstelösningar som höjer tillgängligheten. Tillgänglighet är kärnan i vår affärsidé.

Några exempel på vad vi gör är översättning från svenska/teckenspråk till teckenspråk/svenska, teckenspråkstolkning och projektledning inom informations- och kommunikationstillgänglighet för olika aktörer. Vi ordnar också utbildningstillfällen inom döv- och teckenspråksområdet samt i tillgänglighet.

Vision
Vi på Döviana arbetar efter visionen: ”En värld där döva och hörselskadade får ta del av samhällets utbud på samma villkor som övriga i samhället.” Vi är alltså länken mellan två världar- det vill säga, mellan den teckenspråkiga världen och den hörande världen.

Döviana bildades 1997 av Per-Thomas Örlegård.